Công nghệ AI

Nghề "huấn luyện" AI tại Mỹ

Alexej Savreux, 34 tuổi, sống tại thành phố Kansas (Mỹ), chia sẻ, anh có thể kiếm 15 USD mỗi giờ với công việc huần luyện vi…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào